Citypoint

BACCUC Group

CITYPOINT JSC

Citypoint đặt mục tiêu phát triển trở thành một trong những công ty kinh doanh ẩm thực thành công tại Việt Nam, sở hữu hệ thống đa dạng chuỗi thương hiệu F&B (Đồ ăn & Đồ uống).

Citypoint đặt kế hoạch IPO vào năm 2035.

Chuỗi nhà hàng Vương Thuỷ

Bún riêu Hải sản & Món ngon Hải sản