Makkens

BACCUC Group

MAKKENS JSC

MAKKENS là công ty thương mại – phân phối tổng hợp (General Trading), mục tiêu chiến lược trở thành đại diện phân phối cho những thương hiệu hàng đầu quốc tế tại Việt Nam, và xúc tiến thương mại xuất nhập khẩu.