Quy mô kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ xếp thứ 34 thế giới năm 2024.

GDP bình quân đầu người thường được sử dụng cùng với GDP để đo lường sức khỏe kinh tế và sự thịnh vượng chung của một quốc gia hoặc là thước đo cạnh tranh để so sánh nền kinh tế của các quốc gia.

Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2023, quy mô GDP của khu vực Đông Nam Á nói chung theo giá hiện hành đạt khoảng 3,81 nghìn tỷ USD. Trong đó, Indonesia dẫn đầu khu vực với quy mô GDP đạt khoảng 1,37 nghìn tỷ USD. Xếp thứ hai là Thái Lan với quy mô GDP năm 2023 ở mức 519,5 tỷ USD. Theo sau lần lượt là Singapore và Philippines, với quy mô GDP theo giá hiện hành lần lượt là 501,43 tỷ USD và 436,62 tỷ USD.

Đối với Việt Nam, IMF cho biết, quy mô GDP của Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 433,7 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khu vực. Với kết quả này, quy mô kinh tế của Việt Nam năm 2023 xếp trên Malaysia (415,57 tỷ USD), Myanmar (64,5 tỷ USD), Campuchia (41,86 tỷ USD), Lào (15,2 tỷ USD), Brunei (15,13 tỷ USD), và Đông Timor (2 tỷ USD). Xét trên toàn thế giới, Việt Nam hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 35 trên thế giới.

Năm 2024, quy mô GDP của Việt Nam được IMF dự báo đạt khoảng 465,8 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khu vực, sau các quốc gia như Indonesia (1,47 nghìn tỷ USD), Thái Lan (548,89 tỷ USD), Singapore (525,22 tỷ USD) và Philippines (471,5 tỷ USD). Nếu xét trên toàn thế giới, thứ hạng quy mô kinh tế của Việt Nam năm 2024 sẽ tăng thêm 1 bậc, ở vị trí thứ 34.

Trong khi tổng sản phẩm trong nước (GDP) là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định, biểu thị kết quả sản xuất do các đơn vị thường trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia, thì GDP bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia trong năm chia cho dân số trung bình trong năm tương ứng. 

GDP bình quân đầu người thường được sử dụng cùng với GDP để đo lường sức khỏe kinh tế và sự thịnh vượng chung của một quốc gia hoặc là thước đo cạnh tranh để so sánh nền kinh tế của các quốc gia.

Theo số liệu của IMF, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 4,32 nghìn USD, tăng hơn 200 USD so với năm 2022 (4,1 nghìn USD), xếp thứ 5 trong khu vực ASEAN-6, sau các quốc gia Singapore (84,7 nghìn USD), Malaysia (12,5 nghìn USD), Thái Lan (7,3 nghìn USD), Indonesia (4,9 nghìn USD).

Sang năm 2024, GDP bình quân đầu người của Việt Nam được IMF dự báo đạt khoảng 6,6 nghìn USD, tăng gần 300 USD so với 2023, xếp thứ 5 trong khu vực ASEAN-6, sau các quốc gia như Singapore (88,44 nghìn USD) và Malaysia (13,31 nghìn USD), Thái Lan (7,81 nghìn USD) và Indonesia (5,27 nghìn USD). Nếu xét trên toàn thế giớiGDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2024 sẽ ở vị trí 124 trên thế giới.